Business Listings - Denmark

Random

Add your review, 0 reviews

BRØNDBYERNES I. F. FODBOLD FOND under frivillig likvidation

Listed in Denmark

2605 Brøndby Brøndby Stadion 30 Denmark

Description: Fondens formål er: at- erhverve og eje A-aktier i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. De i forbindelse med fondens etablering erhvervede aktier må alene afhændes i forbindelse med en eventuel opløsning af fonden i henhold til § 12. at- disponere over de af Fonden ejede aktier på den måde, der bedst sikrer den sportslige udvikling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, i sammenhæng med B-aktio- nærernes interesser. at- hvis der viser sig en situation, hvor det i forhold til Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S fortsatte eksistens ikke er muligt at opretholde aktieklasserne, kan Fondens bestyrelse enstemmigt beslutte at stemme for en ophævelse af A-aktiernes særrettigheder, således at der fremover alene er én aktieklasse i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, ligesom Fondens bestyrelse enstemmigt kan beslutte at afhænde fondens aktier som led i en samlet plan for at sikre Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S videreførelse uden konkurs. Denne § 4.1.3. skal være gældende indtil 31. december 2013. Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar