Business Listings - Denmark

Highest Rating

Add your review, 0 reviews

SARA LEE / DE NORDIC FINANCE K/S

Listed in Denmark

5500 Middelfart c/o MERRILD KAFFE A/S, Nyvang 16 Denmark

Description: Virksomhedens formål er at være beskæftiget med – i fællesskab og for fælles konto – indenfor området finansielle serviceydelser, herunder menikke begrænset til ydelse af lån, aktieinvesteringer eller kontante investeringer, kautionsstillelse eller garantistillelse for tredjemands gæld, udstedelse af erklæringer om solidarisk hæftelse for tredjemands gæld, og tilvejebringelse af øvrige finansielle faciliteter og samt at opnå overskud fra sådanne finansielle serviceydelser. Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar